Potrošni materijal

potrošni materijal za peskarenje

Creva za peskarenje

Transport abrazivnog mlaza od peskarnika do peskarne dizne teče po crevu. Zbog abrazivnosti peskarnog sredstva i trenja na zidovima creva za peskarenje dolazi do istrošenosti creva što predstavlja veliki trošak, koji možete vidljivo smanjiti upotrebom kvalitetnih creva iz našeg programa. Prednosti koje naša creva imaju pred ostalima su naročito izuzetna glatkost unutrašnjih zidova (manje trenje- manja istrošenost), malena specifična težina, izvanredna pokretljivost i elektrostatična tvrdoća (smanjena mogućnost udara na radnike). Svi ovi elementi čine creva izuzetno kvalitetnim i radniku olakšavaju rad a samim tim i radni učinak.
creva za peskarenje

 

Dizne za peskarenje

Istrošenost dizni za peskarenjene možemo izbeći, a možemo smanjiti na minimum upotrebom visoko kvalitetnih dizni iz našeg programa. Preduslov za najveću ekonomičnost je sačuvan optimalan otvor što duže vreme, a to postižemo upotrebom BORKARBIDNIH i takođe WOLFRAMKARBIDNIH dizni.

Borkarbid dizne su napravljene od materijala koji je nakon dijamanta najtvrđi materijal, a dobijamo ga iz borove rude. Redukcijom sa ugljenikom dobijemo borkarbid u tetraedrskom kristalnom obliku, čiji kristali su tako tvrdi da režu odnosnu paraju čak dijamant. Sa sintranjem kod ekstremno visokim temperaturama i visokom pritisku u kalupima iz čistog ugljenika i bez dodatnih veziva spaja u oblik dizne za peskarenje.

Borkarbid dizna je u zaštitnom ALU kućištu. Dimenzije su o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 i o 10 mm, dužina dizne je 85 mm, izdržljivost je preko 400 radnih sati na elektrokorundu. Životni vek Borkarbid dizne možemo osetno produžiti (barem za 2-3x) upotrebom Borkarbid preddizne.
dizne za peskarenje

Wolframkarbid dizna je u zaštitnom plastičnom kućištu sa grubim navojima. Dimenzije su o 6, o 8, o 10 in ř 12 mm, dužina dizne je 140 mm, izdržljivost pa cca. 150-200 radnih sati na elektrokorundu.

Za otvaranje PDF dokumenata trebate Acrobat Reader, koji imate besplatno.

 

Injektorski peskarni pištolji”Power gun”
sobe.pdf
PDF dokument, Veličina: 512 kb

 

Brze spojke za creva

Veliki problem kod peskarenja predstavlja kvalitetno spajanje creva za peskarenje ili međusobno ili na peskarni stroj. Idealan spoj mora odgovarati sledećim zahtevima:

 • brza montaža,
 • jednostavno i brzo spajanje i rasklapanje spoja,
 • mogućnost reduciranja creva preko spoja,
 • hermetička tesnost spoja,
 • nesmanjen promer svetlog otvora creva,
 • neometan prolaz vazduha i abrazivnog sredstva,
 • dugi životni vek,
 • povoljna cena

brze spojke za creva

Svim navedenim zahtevima je moguće udovoljiti brzim crevnim spojkama CQP iz našeg programa. Sve spojke su izrađene od visoko kvalitetne plastične mase i zato su ravnomerne zahtevanim radnim uslovima. Spojke CQP nabavljamo u kompletu sa tspojnicom, metalnim osiguraćem i vijcima za pričvršćivanje.

 

Pištolji za peskarenje

Injektorski

Kod injektorskog načina peskarenja se stvara podpritisak u dizni za peskarenje koji vuče peskarno sredstvo iz zbirnika u pištolj. Vazdušni pritisak u pištolju gurne pesak kroz diznu i da joj kinetičku energiju. Koriste se pogotovo peskarna sredstva sa malom specifičnom težinom (organski pesak, elektro-korund, staklene perle, plastični granulat). Odgovarajućim odabirom dizne, pritiska i peskarnog sredstva postižemo precizni željeni intenzitet kontinuiranog peskarenja bez zastoja.
injektorski pištolji za peskarenje

injektorske_pistole.pdf
PDF dokument, Veličina: 512 kb

 

Peskarenje pod pritiskom

Peskarenje pod pritiskom je nekoliko puta učinkovitije od injektorskog i upotrebljava se za čišćenje masivnih predmeta (odlivaka, okova, varenih delova) ili jako korodiranih profila, kao i za mikrokovanje odnosno utvrđivanje površina. Osnovno načelo peskarenja pod pritiskom je odmeravanje peskarnog sredstva koje je u vazdušnoj posudi pod pritiskom, u dinamički tok komprimovanog vazduha koji ubrizgava mešavinu vazduha i peska kroz diznu na obrađivač.
peskarenje pod pritiskom

Specijalne za unutrašnje peskarenje

 • savremena konstrukcija
 • kvalitetna izrada
 • velika efikasnost
 • pouzdano delovanje
 • brzi servis i rezervni delovi

U suvremenom svetu se koriste za transport raznih energenata kao što su plin, nafta i sli. cevovodi različitih dimenzija. Večina cevovoda je ispostavljena jakom korozijskom delovanju zato zahtevaju kvalitetno održavanje. Spoljno čišćenje cevovoda ne predstavlja posebni problem. Za jednostavno unutrašnje čišćenje se upotrebljava specijalna oprema za peskarenje HOLLO-BLAST ili SPIN-BLAST, koja u kompletu sa pod pritiskom peskarom tipa TZP stvara učinkovit sistem peskarenja unutrašnjih zidova cevi.
peskiranje pod pritiskom

 

Pištolji i dizne za vlažno peskarenje

Upotrebom sistema za vlažno peskarenje izbeći ćemo prašenje koje je pogotovo kod peskarenja izvan peskarnih komora zbog ekološkog i estetskog razloga zabranjeno. Suština vlažnog pjeskarenja je da se abrazivno sredstvo na izlasku iz dizne za peskarenje navlaži.
pištolji i dizne za vlažno peskarenje

Vlaženjem abrazivnog sredstva izbegnemo prašenje, efekat peskarenja samo neznatno smanjimo. Voda se preko dozirne glave dovodi u abrazivni mlaz pod uglom i sa svih strana tako stvara injektorski princip doziranja. Sa mikroreduciranim ventilom regulišemo količinu vode u mmlazu abraziva.

 

Industrijski filter uložak

industrijski filter uložak

industrijski_filter_vlozki.pdf
PDF dokument, Veličina: 509 kb

 

Neka i vama pomognemo rešiti takve i slične probleme! Za više informacija o našim rešenjima i proizvodima nas kontaktirajte!

Peskarenje – Kontakt
FERROČRTALIČ S.B. d.o.o.
Ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića 94, lok. 4, Novi Beograd
11 070 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 312 29 72
Fax: +381 (0)11 312 29 72
Email: info-srbija@ferrocrtalic.com
prodaja-srbija@ferrocrtalic.com
POSEBAN SAJAMSKI POPUST


Požurite, akcija važi samo do rasprodaje sajamskih eksponata!
45 godina FerroČrtalič